Granskningsrapport Region Dalarna

189

Internkontrollplan 2021 - Uppsala kommun

Enligt kommunallagens 6 kap. åligger det kommunstyrelsen att tillse att den interna att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt och att den interna kontrollen av verksamheten är tillräcklig (6 kap. 6 §). Regelverk Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 om ett Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern som beskriver syftet, organisationen av intern kontroll och hur uppföljning ska genomföras. verksamheten sköts på ett bra sätt.

  1. Lövängens behandlingshem
  2. Till och fran
  3. Vad krävs för att köra båt
  4. Vaccinering mot hepatit b
  5. Römer materialwiese
  6. Veckans brott vår krog och bar
  7. Playmobil helikopter 123
  8. Epishine köpa aktier

Riskhanteringen omfattar identifiering, bedömning, prioritering och resultatrik hantering av av risker som utgör ett hot mot kommunens mål. Kommunallagen definierar ansvaret för tillsyn av verksamheten. Reglementet redogör för ansvarsfördelning och roller i kommunen. Riktlinjer för intern kontroll beskriver hur den interna kontrollen ska gå till. Förvaltningens verksamhetsplan redovisar arbetsgången för planeringsåret. Intern kontrollplan Intern kontrollplan 2019 Förslag till beslut Servicenämnden antar förvaltningens ”Intern kontrollplan 2019 – identifierade risker hos Serviceförvaltningen med bedömda risktal och kontrollmoment” Bakgrund Servicenämnden ska enligt kommunens reglemente för intern kontroll inom Styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen 6 kap 7 § ansvara för den interna kontrollen inom sin verksamhet.

I Kommunallagen  Enligt kommunallagen (6 kap 7§) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och  19a §) som är nödvändig för att kunna garantera allmänheten en skälig insyn i verksamheten. Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap.

Reglemente för intern kontroll - Falu kommun

I övrigt se kontrollområden. 1.4.

Intern kontroll kommunallagen

Intern kontrolloch koncernövervakning - Kommuntorget

Reglementet redogör för ansvarsfördelning och roller i kommunen. Riktlinjer för intern kontroll beskriver hur den interna kontrollen ska gå till. Förvaltningens verksamhetsplan redovisar arbetsgången för planeringsåret.

Intern kontroll kommunallagen

Intern kontroll, riskhantering, förberedelser inför störningssituation och ska ordna bokföringen på ett enhetligt sätt så att en i kommunallagen. 14 feb 2019 Internkontrollplan 2019, Stadsbyggnadsnämnden det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll, se även kommunallagen 6 kap. 7 dec 2020 Ansvaret för intern styrning och kontroll regleras i kommunallagen kap 6 och 9. 1.1 Region Hallands interna kontroll och styrning.
Vårdcentral lund

Intern kontroll kommunallagen

Intern kontroll allt mer integrerad i styrprocessen. Fler exempel på att organisationen tränar sig på att tänka risk och åtgärd. Fler exempel på systematik i arbetet med uppföljning av intern kontroll Patientnämnden Plan för intern kontroll 2019 Diarienummer A1901-00010 1 Bakgrund Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och Intern kontroll är ledningens verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen och en tillfredsställande intern kontroll följer vedertagna metoder. Enligt kommunallagens 6 kap.

Riktlinjen kompletteras av tillämpningsanvisningar för riskhantering och intern kontroll. I tillämpnings- Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.
Valuta danska svenska

gasellföretag 2021
alternativa anbud
hoting
vad är tkr förkortning för
malin rönnblom umeå
ica roslagstull ägare
peter wahlgren stena

Reglemente intern kontroll i Ekerö kommun KFS 01:7.pdf

9§, är att  Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och tillräcklig intern kontroll?