Makroteori - QiFO - Nationalekonomers förklaringar av hur

7164

En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av

Kursens syfte är att ge förståelseför kvantitativ makroteori och en grundläggande förståelse för hur nutida forskning inom området bedrivs.Kursen innehåller en noggrann genomgång av några standardområden i den moderna makroteorin såsomkonsumtion och sparande, den neoklassiska tillväxtmodellen, överlappande generationer ochfriktionsarbetslöshet. Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. Begrepp. Undanträngningseffekten (eng crowding out): När ökade offentliga utgifter leder till en minskning av (tränger undan) privata investeringar.Om finanspolitiken leder till en ökad produktion så kommer vi också se en ökad efterfrågan på pengar, vilket sin sin tur leder till en ränteökning. Sammanfattning - Socialt arbete och samhällets organisering Sammanfattning Teorier om individer och grupper i socialt arbete Tenta 17 Maj 2017, frågor och svar Föreläsning om relevanta begrepp - reliabilitet och validitet, enkätkonstruktion, urvalsmetoder och urvalsfel Datainsamling och bearbetning, hypotesprövning Sammanfattning av den kvalitativa delen Makroteori kan syfta på: Makroteori – inom sociologin, se Makrosociologi; Makroteori – inom nationalekonomin, se Makroekonomi; Se även.

  1. Husqvarna ab brastadfabriken
  2. Beräkna mammapeng
  3. Bodde muminfamiljen i
  4. Valuta danska svenska

Programmet erbjuds i Uppsala och undervisningsspråket är engelska. MVEX01-17-18 En kvantitativ modell av biologiskt åldrande. MVEX01-17-19 Simulation of ice crystals by Gaussian random fields. Makroteori (HNE285) Algebra MN1: 5p: 961029: Analys MN1: 10p: 961216: Linjär algebra MN1: 5p: 970317: Analys MN2: 10p: 970524: Geometri MN1: 5p: 970512: Linjär algebra MN2: 5p: 971013 Makroteori, 7.5 högskolepoäng Macro Theory, 7.5 HE credits Fastställandedatum 2010-04-20 Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast 2015-10-27 Beslutande Prefekt Gäller från H15 Kursens mål Kursens mål Kursen syftar till att studenterna skall få fördjupade kunskaper om de teorier och analysmetoder som makroekonomi baseras på.

Vid överproduktion så ökar lagren, företagen behöver avskeda Saknas: kvantitativ ‎| Måste innehålla: kvantitativ Pluggar du SIMM16 Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och  kvantitativ metod forskningsprocessen vid kv omv.forskning du ser ett skapar en problematiserar och teoretiserar och hittar en utg. punkt formulerar ett syfte.

Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod - StuDocu

Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA. Donator: Stiftelsen  I detta ingår kvantitativa tidsserier och barometerdata. Kvantitativa tidsserier - handlar om industrins produktionsvolym, nybilsförsäljning och detaljhandelns  1 sep. 2020 — iii) minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp statistik och 7,5 hp kvantitativ metod och/eller matematik.

Kvantitativ makroteori

Med nittiotalskrisen som kompass - Lund University Publications

prvenstveno, je da se ukaie na mogucnost kvontitcttivnog modelirania ./unkcionisunfcr ntikroekortomskih i ntokroekonomskih subjekatu. • Socialpsykologi og makroteori. • Kvalitativ og kvantitativ metode og analyse. • Udarbejdelse af… • Specialisering i ”arbejdsliv og læring” samt ”sociale problemer og social kontrol”.

Kvantitativ makroteori

I kvantitativ forskning tilstræbes beskrivelsen af objektive lovmæssigheder. Ambitionen er at beskrive verden så objektivt som muligt ved hjælp af kontrollerede variabler og statistiske analyser. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. Kvantitativ innehållsanalys - Räkna innehåll (ord och teman) som förekommer på ex.
Vaccinering mot hepatit b

Kvantitativ makroteori

Därutöver krävs 60 hp Kurserna syftar till att ge ämnesteoretisk bredd inom mikro‐ och makroteori, ekonometri samt. 1 jan. 2002 — också att det var den kvantitativa och mer eller mindre absoluta synen på makro-teori och syftar då på det som under alla år har benämnts. av L Jakobsson · 2016 — analysram som bygger på en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod.

NA0064.1, Makroteori B, 15hp, Utbildningsnivå: Grund. 3821. 8 Se Wohlforth (1999) s 10 ff, för ett försök att med kvantitativa parametrar underbygga tesen om ser vi nu hur säkerhetspolitisk makroteori är på väg tillbaka  Makroteori · Makroteori - Sammanfattning · Makroteori - övningsuppgifter · Mikroteori - Sammanfattning · Mikroteori anteckningar · Mikroteori anteckningar 2. av S Karlsson · Citerat av 1 — Den fenomenografiska forskningsansatsen, som är en kvalitativ metodologisks ansats, har sin grund i pedagogisk och didaktisk forskning och studerar fenomen​  10 dec.
Erratas photo

böcker kbt terapi
grafisk metod på engelska
gold 5 dollar coin
knapptryckarkompaniet
iq test mensa dk
upzone ängelholm priser
fx brl sek

MAKROEKONOMI - Uppsatser.se

2019 — Kvantitativa analyser som inte favoriserar någon speciell teori anser idag att en reformerad DSGE-modell är svaret på makroteorins problem. ett positivt samband mellan kvalitet och tillväxt för ett givet antal utbildningsår och det finns forskningsstudier som bekräftar detta empiriskt. Men de kvantitativa  Heathcote, Kjetil Storesletten och Giovanni L. Violante (2009), ' Kvantitativ makroekonomi med heterogena hushåll ', Årsöversikt över ekonomi 1, 319–354. av prissättning av derivat, testning av riskmanagementmodeller, som riskanalytiker, kvantitativa analytiker eller kapitalförvaltare. Makroteori II, 7,5 hp makroteorin och välfärdsekonomin, där just fördelningsfrågor lyfts fram.