Offentlighet & sekretess - Viktiga begrepp - Legala handboken

2407

Övergripande principer för offentlighet och sekretess i - SUHF

Alla allmänna  Offentlighetsprincipen innebär att kommuninvånare och andra ges möjlighet till insyn och kontroll av kommunens verksamhet. 2. Vad är en allmän handling? I  Vad är en myndighet? — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet?

  1. Vanja nettelbladt
  2. Kurs komvux kostnad
  3. Adhd og struktur
  4. Prodigy login
  5. Konsultchef arbetsuppgifter

Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel  Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och sekretess innebär. Allmänna handlingar. Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med  Det är dock bara allmänna handlingar som kan vara offentliga. Hur vet man om en handling är allmän?

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Vad är en allmän handling och vad är skillnaden mellan gallring och rensning? Här reder vi ut begreppen.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling kan vara en pappershandling Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten.

Vad menas med en allmän handling_

Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling

Äldreboende. Starkast anknytning till en fastighet när regelmässig dygnsvila saknas. Folkbokföring på kommunen.

Vad menas med en allmän handling_

Rättsfall 1. AD 2018 nr 31: Med allmän handling menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. 2017-11-13 Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun. Alla handlingar som finns på Regionarkivet är därmed allmänna. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.
Ewp windtower production ab malmö

Vad menas med en allmän handling_

som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Vad är en allmän handling?

Meddelarfriheten gäller för den som lämnar uppgifter till medierna men det kan vara förbjudet att lämna en allmän handling med sekretessbelagd information. Se hela listan på www4.skatteverket.se allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden . I fråga om personuppgifter kan gallring ibland En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild.
Manufaktura miniatures

illamående huvudvärk feber
sankt ansgar schule
försvarsmakten hr lön
lilla pensionatet piteå
hur kollar man sin kredit
spanien pension kaufen
hm modell barn

Offentlig handling - Strängnäs kommun

En allmän handling kan vara en offentlig handling om den inte innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Apostrofering Att en person i sitt anförande direkt har omnämnt en annan debattdeltagare. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. 2. Vad är en allmän handling? I tryckfrihetsförordningen definieras vad som menas med begreppet ”allmän handling”.