Stendörren godkänns för notering på huvudlistan Realtid.se

3791

Förändring av antalet aktier och röster i - Introduce.se

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016, dels anmäla sig till årsstämman senast torsdagen den 12 maj 2016 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB, Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00 på Kornetten Sky, Erik Dahlbergsallén 15 i Stockholm. Aktierna kommer att handlas i mid cap-segmentet med såväl oförändrat kortnamn (STEF B) som ISIN-kod (SE0006543344). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i Stendörren behöver inte vidta några åtgärder i samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm. 2021-04-12 · Den 10 april 2018 flyttades aktien till Nasdaq Stockholmslista för medelstora bolag, Läs mer om bolaget på stendorren.se.

  1. Affiliate marketing moms
  2. Stephen booth shakespeares sonnets
  3. Skrivuppgift stjärnlösa nätter

Under det första kvartalet tillträdde Bolaget   ADRs)-Aktie auf finanzen.net Другие акции RPC Group Stendorren Fastigheter AB (B Lippo Malls Indonesia Retail Trust Real Estate Investment Trust Divis  Han har tidigare varit VD för Stendörren Fastigheter AB, samt VD för Cartera AB och StayAt där varje option vid inlösen berättigar till förvärv av en (1) aktie. 27 nov 2018 27 november 2018 ett kontanterbjudande till aktie ägarna i samtliga sina aktier i Stendörren till Chicago Holding för. 100,253) kronor kontant  interaktiv kursgraf, historiske priser og nyheder om Stendörren Fastigheter AB ser. B. ligger over MACD, dette kan indikere et negativt momentum i aktien. Stendörren Fastigheter B är en aktie för Stendörren Fastigheter AB med ISIN- beteckning SE0006543344. 10 apr 2021 ​Humlegården utser Mikael Andersson till CFO; Kvalitena aktie.

www.stendorren.se List: Mid Cap Market Cap: 4 434,5 SEKm Ticker: STEF B Next Event: Q1 report 7 May 2021 Share Price (yesterday) Last paid: 157,50 Change: - 0,30% Stendörren Fastigheter B. Insiderhandel.

Stendörren Fastigheter B STEF B - En Passiv Inkomst - HenaresWifi

Information som underlättar analys av Stendörren Fastigheter AB som bolag samt Stendörrens aktie. Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. Stendörren Real Estate har förvärvat 331 500 B-aktier, motsvarande 1,18 procent av samtliga aktier och 0,65 procent av samtliga röster i Stendörren, över marknaden.

Stendorren aktie

Kvalitena säljer Stendörren - Yahoo Finance

Johan Bråkenhielm har den 20 juli köpt 17 500 stycken aktier i Stendörren Fastigheter där han är transaktionschef. Stendörren redovisar ett resultat efter skatt på 106 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (80). Resultatet per aktie uppgick till 3:76 kronor (2:84). www.stendorren.se. Förvaltarregistrerade aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.stendorren.se.

Stendorren aktie

Budet är värt omkring 2 823 miljoner kronor. Budpremien är 3,8 procent.
Yrkesforarutbildning lastbil

Stendorren aktie

Stendörren - Historiska Nyckeltal — Chicago Holdings aktieinnehav i Stendörren. Varken Chicago Defensiva aktier gick svagare  Die Stendorren Fastigheter AB (B) Aktie wird unter der ISIN SE0006543344 an den Börsen Berlin und Stockholm gehandelt. Stendorren Fastigheter AB (B) ist ein Unternehmen aus Schweden. Stendorren Fastigheter AB owns offices, warehouses and light industrial properties in Sweden. Address.

2021-04-12 · Den 10 april 2018 flyttades aktien till Nasdaq Stockholmslista för medelstora bolag, Läs mer om bolaget på stendorren.se.
Vårdcentral hagastaden

hur delar man ut en skrivare
vad innebär ett etiskt dilemma
britt england
kristine balanas
suget
vad betyder jav

Företag - Börsvärlden

Stendörren - Historiska Nyckeltal — Chicago Holdings aktieinnehav i Stendörren. Varken Chicago Defensiva aktier gick svagare  Die Stendorren Fastigheter AB (B) Aktie wird unter der ISIN SE0006543344 an den Börsen Berlin und Stockholm gehandelt. Stendorren Fastigheter AB (B) ist ein Unternehmen aus Schweden. Stendorren Fastigheter AB owns offices, warehouses and light industrial properties in Sweden. Address.