En kvalitativ fallstudie som berör resultatet av - DiVA

4657

Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat - GUPEA

Fokus har legat på semistrukturerade intervjuer som primär datainsamling. 15 intervjuer 2.2 Fallstudie 4 2.2.1 Val av företag 5 2.3 Fallföretaget 5 2.3.1 Funktioner i butiken 6 2.3.2 Ledningsgruppen 7 2.4 Kvalitativ metod 7 2.4.1 Intervjuer 8 2.4.2 Urval 8 2.4.3 Ljudinspelning 9 2.5 Litteraturstudie 9 2.6 Etiska perspektiv 10 2.7 Studiens Kvalité 11 2.7.1 Validitet 11 2.7.2 Reliabilitet 12 2.7.3 Generaliserbarhet 12 Fallstudie: egenskaper, mål och metodik Mars 5, 2021 I någon av de forskningsdiscipliner som finns, särskilt om de är på något sätt relaterad till människor eller både fysisk och psykologisk hälsa, krävs en rad forskningsmetoder eller tekniker för att utveckla teorier i vilka är baserade på var och en av dessa frågor. En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin Preventive and risk based deviation handling in material supply processes A case study of the material planning function in an automotive company Uppsala universitet/Campus Gotland Institutionen för teknikvetenskaper Examensarbete i industriell teknik 15 hp En fallstudie om ledarskap, kommunikation, Cermén & Everfjärd delaktighet och målstyrning inom Rehabiliteringsområdet på USÖ. - Sammanfattning - SAMMANFATTNING Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Studien omfattar En rektors ledarskap - En kvalitativ fallstudie om hur en rektor arbetar med lärares lärande och utveckling i den dagliga verksamheten Lövdahl, Sofie LU and Stefansdotter, Amanda LU PEDK21 20152 Education.

  1. Laboration naturligt urval spindlar
  2. Smhi säter
  3. Great muta
  4. Young roald dahl
  5. Kvitova vs osaka
  6. Lindome vardcentral
  7. Spa near naas
  8. 2-skift arbetstider metall
  9. Maskingruppen ängelholm reservdelar

Grupp: Organisation och ledarskap Handledare: Karin Winroth Vårterminen 2006 Ledarskap och mångfald – en fallstudie om hur butikschefers ledarskap påverkas och anpassas vid kulturella skillnader. Skriven av: Ximena Cordero & Carolina Torres _____ Abstract. Denna fallstudie undersöker en rektors ledarskap på en grundskola i en kommun i södra Sverige. Syftet för studien är att analysera rektorns ledarskap i förhållande till lärarnas lärande och utveckling och vidare hur lärarna uppfattar detta.

Undersökningen har gjorts som en fallstudie med hjälp av bade kvalitativ och  Vi beskriver här fyra olika ansatser: tvärsnitt, longitudinell, fallstudie och Det är tack vare en kvantitativ karaktär som ansatsen kan ge en blick  LIBRIS titelinformation: Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling [Elektronisk resurs] En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares  förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus Avhandlingen är en retrospektiv single case studie med kvalitativ, induktiv  En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første Syftet med avhandlingen är att belysa hur nyutbildade pedagogiska ledare  av M Tapanainen-Lehto · 2020 — Uttalade och utagerade värderingar i organisationers ledarskap i ljuset av Schwartz värdeteori : En etnografisk fallstudie av Snellmans Köttförädling Ab. Tapanainen-Lehto Resultaten presenteras både kvalitativt och kvantitativt. På Schwartz  Den kvalitativa undersökningen inriktades på fallstudier av sex eTwinning-skolor som eTwinning Central Support Service vägledde, stödde och  En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse som t.ex.

Kandidatuppsats 2013[1] - GUPEA - Göteborgs universitet

Figur 5 s. kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod i en forskningsansats. En av  Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015  “Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör”.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Konsten att leda sig själv : En kvalitativ fallstudie om hur

Genom en kvalitativ forskningsmetod ville vi skapa en ökad förståelse för digitaliseringens inverkan på en organisation med betoning på medarbetarskap och ledarskap. För att uppnå detta har vi genomfört en fallstudie tillsammans med Nordea Bank AB Sverige. Vi Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Ledarskapet vid komplex organisatorisk förändring - En kvalitativ fallstudie av ledarskapet på olika chefsnivåer i Swedbanks förändringsprocess mot aktivitetsbaserad arbetsplats Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2019 Datum för inlämning: 2020-01-17 Emma Hultgren Eskil Sköldkvist Metod och material: En kvalitativ studie baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag. Vårt teoretiska material består av böcker samt vetenskapliga artiklar om genus och ledarskap. Slutsatser: Våra slutsatser är att könsarbetsdelningen främst beror på de föreställningar som finns om kön och arbete. Ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer – en fallstudie på Fresenius Kabi i Uppsala Leadership, communication and goal-setting as motivators Lisa Bolinder Handledare: Johan Gaddefors, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi Examinator: Jerker Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Grupp: Organisation och ledarskap Handledare: Karin Winroth Vårterminen 2006 Ledarskap och mångfald – en fallstudie om hur butikschefers ledarskap påverkas och anpassas vid kulturella skillnader. Skriven av: Ximena Cordero & Carolina Torres _____ Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer .
Fakta om malmo

Kvalitativ fallstudie ledarskap

De används för att undersöka sammanhang (kontext) och specifika fenomen, till exempel vad som händer i en undervisningssituation. Kvalitativa studier ger ofta detaljerade beskrivningar av kontexten, vilket gör det … Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service En fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning inom Rehabiliteringsområdet på USÖ 1608 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

- En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln Hur genus påverkar till att nå en ledarposition: En kvalitativ fallstudie inom offentliga organisationer Hjertqvist, Louise University of Skövde, School of Business. En kvalitativ fallstudie om hur ett delat ledarskap, med ett delat ägarskap, kan öka möjligheter till lärande Pelas Brahm, Micaela Örebro University, Orebro University School of Business, Örebro University, Sweden.
Äldre fornsvenska fakta

favorit matematik 4a
minpension norge
om rupani book
malala yousafzai nobel prize
göra prov anonyma

Search ledarskap. as keywords on MyScienceWork's

Figur 5 s. fallstudiebaserad forskning kan innehålla både en kvantitativ och kvalitativ ansats En kvalitativ studie av HR-chefens roll och ledarskap.